کسب او کار

د انځور تصويري خپرونه

ددې اونۍ دښاري انځور خپرونه دنهالانو اېښودني،روزني او پالني ته ځانګړې سوې ده [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=qwU_6Gc893w[/embedyt]

Read More »