فرهنګي میراثونه

اند خپرونه -20-04-2016

پاکستان تر هګر دطالب په جامه کي افغانستان ته را لېږي . [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Sy-WdnOkWbQ[/embedyt]

Read More »

اند خپرونه

د دې اونۍ د اند خپرونه په افغانستان کي دسولي روان حالت ته ځانګړې سوې ده [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=5hZ3IFiNT4U[/embedyt]

Read More »