دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۹/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۹/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۹/۸/۲۰۱۹

Posted by Kandahar Radio Television on Friday, August 9, 2019

566 ټول کتل سوی شمېر 3 نن کتل سوی شمېر
x

دا هم وګورئ

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۱/۱۲/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۱/۱۲/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو ...