دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۲/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۲/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۲/۸/۲۰۱۹

Posted by Kandahar Radio Television on Monday, August 12, 2019

306 ټول کتل سوی شمېر 6 نن کتل سوی شمېر
x

دا هم وګورئ

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۸/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو ...