دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۹/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۹/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۹/۸/۲۰۱۹

Posted by Kandahar Radio Television on Friday, August 9, 2019

419 ټول کتل سوی شمېر 3 نن کتل سوی شمېر
x

دا هم وګورئ

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۸/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو ...