دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۷/۲۰۱۹

Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, July 17, 2019

12 ټول کتل سوی شمېر 3 نن کتل سوی شمېر
x

دا هم وګورئ

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۸/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۸/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو ...