دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۰/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۰/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۰/۵/۲۰۱۹

Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, May 30, 2019

211 ټول کتل سوی شمېر 3 نن کتل سوی شمېر
x

دا هم وګورئ

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۳/۲/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۳/۲/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو ...