د دې اونۍ د اند خپرونه د افغان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د اند خپرونه د افغانستان سولي ته ځانکړې سوې