د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 8 / 11 /2018

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 8 / 11 /2018

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 8 / 11 /2018

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پنجشنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۸

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 19 / 1 / 2019

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 19 / 1 / 2019 ...