د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 5 / 11 /2018

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 19 / 1 / 2019

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 19 / 1 / 2019 ...