د دې اونۍ د جوهر خپرونه د حرفوي زده کړو د مرکز فعالیت ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د جوهر خپرونه د شهید عبداللطیف لېسې تدریسي بهیر ته ځانګړې سوې