د نن خبره خپرونه د کندهار د امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرازق شهادت ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د نن خبره خپرونه افغان سولي ته ځانګړې سوې ده