د دې اونۍ دجوهر خپرونه دشهید احمد ولي خان عالي لېسې تدریسي بهیر ته ځآنګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د جوهر خپرونه د صفیه عمه جاني عالي لېسې تدریسي بهیر ته ځانګړې سوې