د نن خبره خپرونه کندهار کي د نوي تعلیمي کال شروع کیدو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د نن خبره خپرونه افغان سولي ته ځانګړې سوې ده