د دې اونۍ د جوهر خپرونه د شهیدحاجي عبداللطیف لېسې تدریسي بهیر ته ځانګړې سوې ده

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د جوهر خپرونه د شهید عبداللطیف لېسې تدریسي بهیر ته ځانګړې سوې