د دې اونۍ داند خپرونه په هیواد کي دسولي راتګ او اندونیزیا کي دسولي اړوند جوړ سوي کنفرانس ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د اند خپرونه د سواد نړیوالي ورځي ته ځانګړې سوې