د دې اونۍ د اند خپرونه د امریکا له لوري پر پاکستان لګیدلو بندیزونو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د اند خپرونه د سواد نړیوالي ورځي ته ځانګړې سوې