د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه د ارغنداب ولسوالۍ د ملي اردو د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه دکندهار ښار د نهمي حوزې د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې