ددې اونۍ ښاري انځور خپرونه میرویس روغتون کي د ډاکټرانو،پایوازانو او ناروغانو ستونزو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

ددې اونۍ ښاري انځور خپرونه د غیري قانوني ټکسي موټرانو او ستونزو ته ځانګړې سوې

شریک يې کړئ فیسبوکټویټرګوګل پلسلنکډاینپینټریسټ