د دې اونۍ د اند خپرونه ازبکستان هیواد ته د افغان ولسمشر سفر ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د اند خپرونه د اسلام له نظره ټاکنو ته ځانګړې سوې ده