کندهار کي د روژې ماښامونه/ ځانګړی راپور

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ راپور په کندهار کي د اوبو کمښت او د بزګرانو ستونزو ته ځانګړی سوی