د دې اونۍ راپور په کندهار کي په نشه یي تو کو روږدو کسانو ته ځانګړی سوی

x

دا هم وګورئ

په کندهار کي روغتیایي خدمات تر بل هر وخت زیات سوي دی

شریک يې کړئ فیسبوکټویټرګوګل پلسلنکډاینپینټریسټ