د دې اونۍ د ځواک خپرونه په کندهار کي د بوکس لوبي ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د ځواک خپرونه د جمناسټک لوبو ته ځانګړې سوې