دشهید عبدالقدیم پتیال د دوهم تلین په یاد ځانګړی راپور

 

 

 

 

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ راپور په کندهار کي د اوبو کمښت او د بزګرانو ستونزو ته ځانګړی سوی