ددې اونۍ د تاریخ څپې خپرونه د لوی احمد شا بابا اداري جوړښت ته ځانګړې سوې

 

 

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د خوځښت خپرونه په کندهار کي د تیلو لوړ نرخ ته ځانګړې سوې