ددې اونۍ د تاریخ څپې خپرونه د افغانستان معاصري دورې او د شیر سورخ تاریخي جرګې ته ځانګړې سوې

 

 

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د خوځښت خپرونه په کندهار کي د تیلو لوړ نرخ ته ځانګړې سوې