ددې اونۍ ځانګړی راپور دکندهار ښار نوي بڼي ته ځانګړی سوی دی

 

 

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ راپور په کندهار کي د اوبو کمښت او د بزګرانو ستونزو ته ځانګړی سوی