‌ډيوه ارشيف

انځور موضوع
speaker-volume-icon-1-190x122
فبروري 7, 2018 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
فبروري 2, 2018 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جنوري 24, 2018 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جنوري 18, 2018 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جنوري 4, 2018 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
دسمبر 21, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
دسمبر 16, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
دسمبر 7, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
نوومبر 29, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
نوومبر 23, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
نوومبر 16, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
نوومبر 2, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اکتوبر 12, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اکتوبر 5, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
سپتمبر 28, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
سپتمبر 13, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اګست 10, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اګست 3, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جون 14, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جون 8, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
مې 24, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
مې 17, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
مې 11, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اپریل 26, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اپریل 19, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اپریل 12, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اپریل 6, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
مارچ 25, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
فبروري 22, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
فبروري 16, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
فبروري 8, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جنوري 25, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جنوري 13, 2017 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
دسمبر 31, 2016 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
دسمبر 17, 2016 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
دسمبر 9, 2016 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
دسمبر 3, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
نوومبر 26, 2016 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
نوومبر 9, 2016 by بافیب الله حلیمی
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اکتوبر 30, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اکتوبر 23, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اکتوبر 17, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اکتوبر 6, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
سپتمبر 29, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
سپتمبر 22, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
سپتمبر 11, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
سپتمبر 3, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اګست 27, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اګست 20, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اګست 12, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جولای 30, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جولای 21, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جولای 15, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جولای 1, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جون 22, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جون 9, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
جون 2, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
مې 18, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
مې 12, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
مې 7, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon-1-190x122
اپریل 28, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon
اپریل 20, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon
اپریل 17, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon
اپریل 17, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon
اپریل 17, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon
اپریل 17, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه
speaker-volume-icon
اپریل 17, 2016 by Rafiullah Ahadi
Filed as: ډېوه